Polityka prywatności

PragmaGO.tech Sp. z o.o. przywiązuje wysoką wagę do przejrzystości działania i szanuje prawo do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności danych jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia gwarantowały poufność i bezpieczeństwo Państwa danych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

1. Dane osobowe naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o poniżej podane podstawy prawne:


a) podjęcie działań na Państwa żądanie, tj. odpowiedź na zadane pytania oraz nawiązanie i prowadzenie kontaktu za pośrednictwem livechat, callpage oraz formularza kontaktowego dostępnych na stronie pragmago.tech, tj. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czas niezbędny do prowadzenia kontaktu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym prowadzenie przez nas kontaktu marketingowego jest możliwe na podstawie dodatkowej zgody na wykorzystanie telefonu i maila w celu prowadzenia marketingu 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych i wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych. Podjęcia działań marketingowo-handlowych z naszej inicjatywy i przedstawienia oferty marketingowej, na podstawie zgody na przedstawienie oferty handlowej oraz na podstawie zgód marketingowych na ścieżki kontaktu z wykorzystaniem telefonu oraz/lub maila art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnedo czasu wycofania zgód

2. Jakie dane pozyskujemy w ramach działania serwisu i jak je wykorzystujemy?


Dotyczące Państwa dane możemy zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisie pragmago.pl oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), a także poprzez gromadzenie logów serwera www. Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo za pośrednictwem livechat lub skorzystają z narzędzia call page, lub wykorzystując dane kontaktowe podane w naszym serwisie i niniejszej Polityce Prywatności.

3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?


PragmaGO.tech udostępnia Państwa dane osobowe: partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne spółki z Grupy PragmaGO®: PragmaGO SA, Pragma Faktor Sp. z o.o.,  a także podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej i prawnej (Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. k., Kancelaria Radców Prawnych Wysocki Zawiejski).Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Lucky Orange, HotJar, Microsoft Clarity.

4. Dobrowolność podania danych


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji ww. celów, w szczególności zawarcia umowy, kontaktu z Państwem i prowadzenia współpracy. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych, podjęcie z Państwem współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

5. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych?


6. System informatyczny


7. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą


Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedsiębiorcy, z którym pozostajecie Państwo w relacjach umownych lub w stosunku do którego pozostajecie Państwo beneficjentem rzeczywistym, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, innej strony umowy zawartej ze Spółką oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, Rejestru Dowodów Osobistych, BIK, CEIDG, biura informacji gospodarczych.

8. Informacja o plikach cookies


Serwis korzysta z plików cookies.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9. Logi serwera


Informacje o niektórych zachowanych użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:czas nadejścia zapytania,czas wysłania odpowiedzi,nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,informacje o przeglądarce użytkownika,informacje o adresie IP.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

10. Zarządzanie plikami cookies


Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.